דרישות לבחינות דרגה

להלן רשימת הטכניקות המלאה בחלוקה לכל דרגה.
מומלץ להתאמן לקראת הבחינות עם חברים ותיקים ולבקש משוב על הטכניקות.
ניתן לצפות בסרטוני הטכניקות לכל בחינה.
ניתן להוריד את רשימת הטכניקות בגרסת הדפסה מכאן (PDF)
בהצלחה!

לפחות 40 אימונים

סרטון טכניקות לבחינת קיו 5

טכניקות:

Mae-Ukemi

Ushiro-Ukemi

Katatedori Tenkan-Ho

Shomen-Uchi Ikkyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Irimi-Nage

KataTedori-Shiho-Nage Omote / Ura

Suwari-Waza Kokyuho

לפחות 50 אימונים ממבחן קיו 5

סרטון טכניקות לבחינת קיו 4

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 5):

Shomen-Uchi Nikyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Sankyo Omote / Ura

Kata-Dori Nikyo Ura

Yokomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura

Kata-Tedori Kotagaeshi

Kata-Tedori Irimi-Nage

Ryo-Tedori Tenchi-Nage

Ai-Hanmi Kata-Tedori Ikkyo Omote / Ura

Ai-Hanmi Kata-Tedori Nikyo Omote / Ura

Ai-Hanmi Kata-Tedori Irimi-Nage

Ai-Hanmi Kata-Tedori Kotegaeshi

Suwari-Waza Kokyuho

לפחות 60 אימונים ממבחן קיו 4

סרטון טכניקות לבחינת קיו 3

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 4):

Tachi Waza

Shomen-Uchi Yonkyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Kotegaeshi

Tsuki Kotegaeshi

Moro-Tedori Ikkyo

Moro-Tedori Irimi-Nage

Moro-Tedori Kokyu-Nage

Ryo-Tedori Shiho-Nage Omote / Ura

Yokomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura

Shomen-Uchi Shiho-Nage Omote / Ura

Suwari-Waza

Shomen-Uchi Ikkyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Nikyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Sankyo Omote / Ura

Shomen-Uchi Yonkyo Omote / Ura

Kokyuho

לפחות 80 אימונים ממבחן קיו 3

סרטון טכניקות לבחינת קיו 2

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 3):

Suwari-Waza

Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo (Omote / Ura)

Kata-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo (Omote / Ura)

Shomen-Uchi Irimi-Nage / Kotegaeshi

Tsuki Irimi-Nage / Kotegaeshi

Hanmi-Handachi KataTedori Shiho-Nage

Tachi-Waza

Kata-Dori Men-Uchi Ikkyo / Nikyo / Irimi-Nage / Shiho-Nage / Kokyu-Nage

KataTedori Uchi-Kaiten-Nage / Soto-Kaiten-Nage

Ushiro Ryo-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kotegaeshi / Irimi-Nage / shiho-Nage / Kokyu-Nage / Juji-Nage

Yokomen-Uchi Ikkyo / Irimi-Nage / Kotegaeshi / Kokyu-Nage

Suwari-Waza Kokyuho

Kata-Tedori Jiyu-Waza

לפחות 100 אימונים ממבחן קיו 2

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 2):

Suwari-Waza Shomen-Uchi Jiyu-Waza

Hanmi-Handachi Ryo-Tedori Shiho-Nage

Tachi-Waza / Suwari-Waza

Shomen-Uchi Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo

Yokomen-Uchi Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo

Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo

Tachi-Waza

Ushiro Ryo Kata-Dori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kokyu-Nage

Ushiro Ryo-Tedori Ikkyo / Nikyo / Sankyo / Yonkyo / Kotegaeshi / Shiho-Nage

Koshi-Nage from various attacks

Yokomen-Uchi Gokyo

Kata-Tedori Jiyu-Waza

Ryo-Tedori Jiyu-Waza

Moro-Tedori Jiyu-Waza

Jiyu-Waza

לפחות 120 אימונים ממבחן קיו 1

טכניקות (מלבד הטכניקות של קיו 1):

מכל צורת התקפה (עמידה/ישיבה) –

Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Yonkyo, Gokyo, Shiho-Nage, Irimi-Nage, Kotegaeshi, Kaiten-Nage, Tenchi-Nage, Koshi-Nage, Jiyu-Waza

שינוי גודל טקסט
ניגודיות גבוהה