20 שנה למרכז הישראלי לאייקידו

20 שנה למרכז הישראלי לאייקידו