להגיב בהתאם לנסיבות המשתנות

להגיב בהתאם לנסיבות המשתנות

שינוי גודל טקסט
ניגודיות גבוהה